Dzielenie się Słowem Bożym i życiem

  • kiedy: raz w miesiącu 
  • gdzie: mieszkania członków wspólnoty